×

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 20 ОТ УСТАВА НА БКЛ

  П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 20 ОТ УСТАВА НА БКЛ     УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА КОЛОЕЗДАЧНА ЛИГА ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ   на 20.02.2019г. от 12.30ч. в зала G8-1 на ул.“Гладстон” № 8     ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА…