×

Покана – ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 20 ОТ УСТАВА НА БКЛ И ПРИ СЪОБРАЗЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО МУ С НОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА КОЛОЕЗДАЧНА ЛИГА ВИ УВЕДОМЯВА: Във връзка с въведеното „извънредно положение“ на 13.03.2020г. провеждането на ОС на…

Отлага се за неопредлено време – ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 20 ОТ УСТАВА НА БКЛ

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 20 ОТ УСТАВА НА БКЛ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА КОЛОЕЗДАЧНА ЛИГА ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 18.03.2020Г. ОТ 10:00Ч в „White stock Republic“ на адрес: бул. „Никола Вапцаров“ N6   ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА КОЛОЕЗДАЧНА ЛИГА ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:…

Споразумение с Югозападното Държавно Горско Предприятие

След дълга борба и много доброволен труд успяхме да постигнем споразумение с Югозападното Държавно Горско Предприятие по отношение на поддръжката, изграждането и запазването на велосипедни и пешеходни маршрути на територията на предприятието. Постигнатото се случи благодарение на съвместната работа на хора обичащи планината и работещи абсолютно доброволно. Българска Колоездачна Лига…

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 20 ОТ УСТАВА НА БКЛ

  П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 20 ОТ УСТАВА НА БКЛ     УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА КОЛОЕЗДАЧНА ЛИГА ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ   на 20.02.2019г. от 12.30ч. в зала G8-1 на ул.“Гладстон” № 8     ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА…