×

Blog

П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 20 ОТ УСТАВА НА БКЛ

 

 

20210209112543053