×

Blog

Отлага се за неопредлено време – ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 20 ОТ УСТАВА НА БКЛ

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 20 ОТ УСТАВА НА БКЛ

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА КОЛОЕЗДАЧНА ЛИГА ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

НА 18.03.2020Г. ОТ 10:00Ч в „White stock Republic“ на адрес: бул. „Никола Вапцаров“ N6

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА КОЛОЕЗДАЧНА ЛИГА ПРИ СЛЕДНИЯ
ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Отчитане дейността на БКЛ за 2019г.

2. Финансов отчет за дейността на БКЛ за 2019г.

3. Обсъждане на стратегия за бъдещо развитие на БКЛ.

4. Обсъждане и гласуване на промени в устава на БКЛ в зависимост от решенията по т.4

5. Обсъждане на кандидатури и избор на нов председател на БКЛ.

6. Други.

ДОКУМЕНТ :

Покана-ОС-БКЛ-18.03.2020