×

Blog

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 20 ОТ УСТАВА НА БКЛ

 

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 20 ОТ УСТАВА НА БКЛ

 

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА КОЛОЕЗДАЧНА ЛИГА

ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

 

на 20.02.2019г. от 12.30ч. в зала G8-1 на ул.“Гладстон” № 8

 

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА КОЛОЕЗДАЧНА ЛИГА ПРИ СЛЕДНИЯ

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

  1. Избиране на водещ на ОС
  2. Избиране на секретар на ОС
  3. Отчет за извършената работа на БКЛ за 2018г.
  4. Обсъждане и прием на промени в Устава на БКЛ.

Внимание! За предварително запознаване със съдържанието на Устава, същия може да бъде намерен на следната интернет връзка: https://www.race-series.com/docs . С оглед ефективност при обсъждането на желаните промени, предложения за такива заинтересованите членове може да изпращат на email-а на БКЛ: contact@cycling.bg до 05.02.2019г. Обобщеният вариант на исканите промени ще бъде обсъден и гласуван по време на ОС на БКЛ.

  1. Приемане на нови членове.
  2. Други.

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 16.01.2018г.

 

МЯСТО НА ПУБЛИКУВАНЕ: Уебсайт на БКЛ. http://cycling.bg/os-20-2-2019/

 

ЧАС НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНАТА:  12:00ч.

 

ПУБЛИКУВАЛ ИЗВЕСТИЕТО:

 

 

………………………………………………………….

/ Антон Настев – Председател на БКЛ /