Концепции

Мисия и Цели

- Развитие на планинското колоездене в България
- Създаване на условия за развитие на състезатели на високо ниво
- Утвърждаване на България като международна байк дестинация
- Промотиране на спорта сред подрастващите
- Промотиране на активния начин на живот
- Създаване и поддръжка на трасета и маршрути за планинско колоездене
- Създаване на серия от уникални събития

- Създаване на база от състезатели с ясно видими резултати
- Откриване и подпомагане на млади таланти
- Популяризиране на планинското колоездене
- Възпитаване на спортна култура
- Възпитаване на природосъобразно поведение в планината
- Създаване на култура за безопасно поведение в планината