Документи

Презантация Български Колоездачни Серии

Декларация за освобождаване от отговорност за състезанията BG

Наредба за провеждане на състезанията

Декларация за освобождаване от отговорност за състезанията EN